سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 اطلاعات دبیرستان

تعداد کلاس      7

تعداد دانش آموزان   140نفر

تلفن دبیرستان      33248177

 همراه مدیر       09111545321 نوریان

 همراه موسس 09111519047 نجفی
 

 آمار بازدید ها
 اخبار مدرسه
 برنامه کلاس

برنامه کلاسهای تقویتی پایه دهم

دبیرستان غیر دولتی اندیشمند 2 – متوسطه دوم

 

روز

ساعت

نام درس

نام دبیر

دوشنبه

18 الی 19/30

شیمی

آقای نبوی

پنج شنبه

7/30 الی 9

فیزیک

آقای طریقتی

پنج شنبه

9 الی   10/30

فیزیک

آقای دارابی

پنج شنبه

11 الی 12/30

ریاضی

آقای نوریان

جمعه

 8 الی 9/30

زبان خارجی

آقای گنجیان

جمعه

   9/30الی 11

زبان خارجی

آقای گنجیان

 

 

                                                               مدیر دبیرستان غیر دولتی اندیشمند 2

                                                 یحیی نوریان

 جستجو

افتخارات مدرسه

 

 متولدین امروز