سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 اطلاعات دبیرستان

تعداد کلاس      7

تعداد دانش آموزان   140نفر

تلفن دبیرستان      33248177

 همراه مدیر       09111545321 نوریان

 همراه موسس 09111519047 نجفی
 

 آمار بازدید ها
 اخبار مدرسه
 برنامه کلاس های تقویتی

برنامه کلاسهای تقویتی پایه دهم

دبیرستان غیر دولتی اندیشمند 2 – متوسطه دوم

روز

ساعت

نام درس

نام دبیر

پنج شنبه

7/30 الی 9

فیزیک

آقای طریقتی

پنج شنبه

9 الی 10/30

فیزیک

آقای دارابی

پنج شنبه

10/30 ال 12

ریاضی

آقای نوریان

پنج شنبه

10/15 الی 11/30

شیمی

آقای نبوی

 
دبیرستان غیر دو لتی اندیشمند 2

 

 برنامه امتحانات نوبت دوم ( خرداد 98 )

 

 جستجو

افتخارات مدرسه

 

 متولدین امروز